Sviečka nádeje počas železnej nedele....

Paly
Prešov