Zvon, bez ktorého si Bardejov neviem ani...

...predstaviť.

Tamara B
Radničné námestie