Nitra

Navštívil/a som
Pridať hodnotenie

Rozloha: 100,48 km2
Počet obyvateľov: 77 374
Región: Nitriansky kraj | Rozloha: 100,48 km2 | Počet obyvateľov: 77 374

História mesta Nitra

Toto nádherné mesto Slovenska a jedno z troch najstarších sa nachádza na úpätí Tribečského pohoria pod Zoborom. Keby sme chceli hľadať začiatky jej osídlenia, dostali by sme sa až do praveku, kde už vtedy bola výnimočne silno obývaným územím. Koncom 5. storočia tu začali prichádzať prví Slovania, storočie predtým, ako tu sídlili aj Kelti. V tejto oblasti sa sformovalo Pribinovo Nitrianske kniežatstvo, ktoré spolu s Moravským kniežatstvom Mojmíra vytvorilo v roku 833 ranofeudálnu Veľkomoravskú ríšu. Najznámejšou udalosťou Veľkej Moravy bol však bezpochyby príchod byzantských vierozvestcov Cyrila a Metoda, ktorý tu do nej prišli v roku 863 ako tvorcovia a nositelia hlaholiky, prvého slovenského písma.

Obdobie stredoveku mestu veľmi neprialo. Aj napriek tomu že bola v tomto období ťažiskom rozličných dôležitých udalostí, veľmi často sa však bola spustošená rôznymi vojskami a aj vďaka vďaka čomu sa o nej nezachovalo mnoho písomných dokladov. O to cennejšia je jedna z najväčších pamiatok, tzv. Zoborské listy z roku 1111 svedčiace o existencií najstaršieho kláštora na Slovensku, Benediktínskeho kláštora. Keď bola v polovici 13. storočia Nitra povýšená na slobodné kráľovské mesto, znamenalo to skutočný rozmach verejného života. Netrvalo to však dlho, a po 40 rokoch neskôr ju Ľudovít IV. daroval nitrianskemu biskupstvu. Stredoveká Nitra sa rozdelila na Horné a Dolné mesto, ktoré bolo delené na ďalších niekoľko štvrtí s vlastnými richtármi. Dôležitým zásahom do stavebného rozvoja Dolného mesta sa stala výstavba župného domu, ktorý sa nachádza na hranici s Horným mestom. Pokojné pomery v 18. storočí umožnili stavby ďalších budov v Hornom meste, ako napríklad v roku 1818-21 Kluchov palác so sochou Atlanta. V roku 1835 bola v meste založená prvá dievčenská škola. Stavebný rozvoj v nasledujúcich rokoch podmienil aj zmeny v počte obyvateľov, ktoré sa začali približovať k číslu 10 tisíc. Správa mesta sa tak stala o čosi zložitejšou ako doposiaľ. Práve preto sa v roku 1873 stala Nitra mestom so zriadeným magistrátom, na ktorej čele stál primátor a taktiež obecné zastupiteľstvo. Následné smerovanie mesta ovplyvnili obidve svetové vojny. Keď po 2. svetovej vojne nastalo masové obdobie stavebného rozvoja, postavilo sa mnoho škôl, vedeckých i kultúrnych ustanovizní i centier poľnohospodárskej výroby.

Povesti z Nitry a okolia

O strašidelných príbehoch odohrávajúcich sa v Nitre a jej okolí sa toho tradovalo skutočne veľa, a takisto je známych nemálo prípadov o hrôzostrašných bytostiach. Napríklad taký bezhlavý mních, najznámejšie strašidlo pohybujúce sa v Hornom meste sa objavoval len zriedkavo, no bol povestný tým, že ak sa už zjavil, tak nastala hotová pohroma.

Strach vyvolávajúca povesť sa viaže takisto aj na uličku vedúcu z Mostnej ulice na hradný kopec. Na konci tejto cesty sa vraj zjavoval človek s klobúkom v rukách prosiaci o almužnu. Starí Nitrania hovorili o tom, že je to duch skúpeho mlynára, ktorí žobrákom nedával almužny a teraz takto za svoju lakomosť pyká.

Povesť o Corgoňovi

Nitrianske legendy hovoria aj o Corgoňovi, kováčovi v Hornom meste, ktorý bol veľmi silný a mal zvlášť mohutné svaly na rukách. Pri jeho údere kladivom na nákovu sa vraj triaslo celé Horné mesto. Keď raz Turci napadli Nitriansky hrad, obkľúčili ho, a neustálymi nájazdmi ho dobýjali. Keď sa zdalo, že Turci prelezú aj hradný val, prišiel Nitrančanom na pomoc Corgoň a dolu Palánkom kotúľal obrovské kamene, ktoré medzi Turkov vniesli chaos. Čo ich však vydesilo azda ešte viac bola jeho obrovská postava a uhlím zašpinená tvár, a tak sa dali pred ním Turci na bezhlavý útek. Hovorí sa tiež, že keď ich naháňal, tak zo skalného masívu vytrhával kamene a darilo sa mu to s neuveriteľnou ľahkosťou. Týmto spôsobom tak Corgoň odrazil prvý turecký útok na Horné mesto. Jeho socha tak navždy zvečňuje nepremožiteľnú silu mocného kováča. Keď sa v Nitre zachovali nejaké porekadlá, tak medzi ne určite patrí aj porekadlo: je taký silný ako Corgoň.

Osobnosti mesta Nitra

Sv. Svorad

Patrón Nitry sa narodil v 10. storočí v Opatowci na Wisle a traduje sa, že sa neživil ničím iným než rybami. Dlhú časť pustovníčil na slovenskej hranici nad Dunajcom neďaleko dediny Tropia. Okolo roku 1000 vstúpil Svorad do rehole mníchov benediktínov, ktorá je na Zobore, a prijal rehoľné meno Andrej.

Svätopluk

Svätopluk už počas vlády svojho strýka Rastislava spravoval východnú časť Veľkomoravskej ríše - Nitrianske kniežatstvo. Udialo sa tak už od 50. rokov 9. storočia. Pochádzal z rodu Mojmírovcov, a ukázal sa ako veľmi šikovný a skúsený vodca, no snahou byť zadobre s Franskou ríšou sa ocitol v nevôli vlastného strýka, ktorý sa rozhodol voči nemu zasiahnuť. Svätopluk bol však priveľmi uvedomelý na to, aby sa nechal nachytať, a ešte skôr ako Rastislav ho on sám vydal Karolmanovi, vládcovi východnej marky Franskej ríše.

Ladislav Zrubec

Tento významný spisovateľ a redaktor, pôvodom zo Šurian po skončení divadelnej réžie v Osvetovom ústave v Bratislave začal pracovať v Nitre ako umelecký vedúci Divadielka na priedomí. Bol členom Spolku slovenských spisovateľov a pôsobil ako redaktor množstva slovenských periodík, z ktorých najznámejší je týždenník Život (1972-1996). Ťažiskom jeho tvorby boli predovšetkým knižné tituly týkajúce sa slovenských dejín, ktoré boli pre čitateľov zaujímavé najmä z hľadiska historických postáv a ich autentickosti.

Potrebuješ sa niečo opýtať ostatných cestovateľov?

Alebo máš super fotky z mesta Nitra?

Vytvor si profil a pridaj ich práve sem!Ak nemáš facebook, pokračuj na klasickú registráciu.
Tu som bol

Navštívili